Welcome to the LUT Research Portal!

The LUT Research Portal provides details on researchers, research projects and publications at the Lappeenranta University of Technology.

There are three main ways of accessing the information. These include browsing by research areas in the left menu, using any of the direct entries for staff or organisational units in the menu to the right or through a direct search in the search box to the right.


Sort by: Date | Alphabet
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ä Ö All


Tyyntä ja myrskyä - Tunteet osana tuulivoiman sosiaalista hyväksyttävyyttä Storm and Calm - Emotions as part of social acceptability of wind power »
Alue Ja Ympäristö, Volume 44, Issue 2, 2015, Pages 15-29
Korjonen-Kuusipuro Kristiina, Janhunen Sari
Types of connections between plant location selection and the long term corporate level value creation and methods for their identification. Case study; the pulp and paper industry. »
International Journal of Industrial and Systems Engineering, Volume 19, Issue 3, 2015
Karvonen Vesa, Jenström Eeva, Kraslawski Andrzej
Työstönvalvonnan ja – säädön state-of-the-art »
Issue 59, 2005, Pages 51
Varis Juha, Pirnes Juho, Selesvuo Jari
Työnantajakuvan merkitys sairaalaorganisaation rekrytoinnissa »
Hallinnon tutkimuksen päivät, 2007
Heilmann Pia
Työmarkkinoiden kahtiajakautuminen sukupuolen mukaan Pohjoismaissa: Empiirinen tutkimus »
Työpoliittinen Aikakauskirja, Volume 42, Issue 1-2, 1999, Pages 5-13
Melkas Helinä
Työkoneen jännityskeskittymien tutkiminen »
1988, Pages 1-147
Koskimäki Matti
Työkalupakki kunnossapitoverkoston johtamiseen »
Promaint, Volume 28, Issue 5, 2014, Pages 42-44
Ylä-Kujala Antti, Ali-Marttila Maaren, Marttonen Salla et al.